Cách pha trà Bắc đúng cách và ngon nhất

Cách pha trà Bắc đúng cách và ngon nhất

05/04/2019 21:44 | Lượt xem : 6103


Pha trà Bắc như thế nào là ngon, đúng cách? Đó là câu hỏi chúng tôi thường xuyên gặp với những vị khách muốn thưởng thức trà mà chưa biết cách để pha. Pha trà không chỉ đòi hỏi chất lượng trà phải ngon, đặc biệt mà còn phụ thuộc vào cách mà người pha trà tinh tế, am hiểu sâu sắc về trà. Vậy để có tách trà ngon thì Lộc Tân Cương sẽ giới thiệu đến bạn cách pha trà Bắc đúng cách nhất.
Xem thêm ››
Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Oolong Tận Nhà Tại Quận 12 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Oolong Tận Nhà Tại Quận 12 TPHCM

29/08/2017 10:52 | Lượt xem : 1744


Trà Lộc Tân Cương giao trà Oolong tận nhà tại quận 12 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Lài Tận Nhà Tại Quận 12 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Lài Tận Nhà Tại Quận 12 TPHCM

29/08/2017 10:28 | Lượt xem : 2261


Trà Lộc Tân Cương giao trà lài tận nhà tại quận 12 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Thái Nguyên Tận Nhà Tại Quận 12 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Thái Nguyên Tận Nhà Tại Quận 12 TPHCM

29/08/2017 09:26 | Lượt xem : 2014


Trà Lộc Tân Cương giao trà Thái Nguyên tận nhà tại quận 12 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Sen Tây Hồ Tận Nhà Tại Quận 11 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Sen Tây Hồ Tận Nhà Tại Quận 11 TPHCM

28/08/2017 11:50 | Lượt xem : 1706


Trà Lộc Tân Cương giao trà sen Tây Hồ tận nhà tại quận 11 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Tận Nhà Tại Quận 11 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Tận Nhà Tại Quận 11 TPHCM

28/08/2017 11:28 | Lượt xem : 1903


Trà Lộc Tân Cương giao trà shan tuyết cổ thụ Tà Xùa tận nhà tại quận 11 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Lài Tận Nhà Tại Quận 11 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Lài Tận Nhà Tại Quận 11 TPHCM

28/08/2017 11:13 | Lượt xem : 1698


Trà Lộc Tân Cương giao trà lài tận nhà tại quận 11 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Oolong Tận Nhà Tại Quận 11 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Oolong Tận Nhà Tại Quận 11 TPHCM

28/08/2017 10:33 | Lượt xem : 1707


Trà Lộc Tân Cương giao trà Oolong tận nhà tại quận 11 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Thái Nguyên Tận Nhà Tại Quận 11 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Thái Nguyên Tận Nhà Tại Quận 11 TPHCM

26/08/2017 02:39 | Lượt xem : 2139


Trà Lộc Tân Cương giao trà Thái Nguyên tận nhà tại quận 11 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Sen Tây Hồ Tận Nhà Tại Quận 10 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Sen Tây Hồ Tận Nhà Tại Quận 10 TPHCM

26/08/2017 01:57 | Lượt xem : 1654


Trà Lộc Tân Cương giao trà sen Tây Hồ tận nhà tại quận 10 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Tận Nhà Tại Quận 10 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Tận Nhà Tại Quận 10 TPHCM

26/08/2017 01:29 | Lượt xem : 1310


Trà Lộc Tân Cương giao trà shan tuyết cổ thụ Tà Xùa tận nhà tại quận 10 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Oolong Tận Nhà Tại Quận 10 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Oolong Tận Nhà Tại Quận 10 TPHCM

25/08/2017 04:50 | Lượt xem : 1806


Trà Lộc Tân Cương giao trà oolong tận nhà tại quận 10 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Lài Thượng Hạng Tận Nhà Tại Quận 10 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Lài Thượng Hạng Tận Nhà Tại Quận 10 TPHCM

25/08/2017 04:30 | Lượt xem : 1879


Trà Lộc Tân Cương giao trà lài thượng hạng tận nhà tại quận 10 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Thái Nguyên Tận Nhà Tại Quận 10 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Thái Nguyên Tận Nhà Tại Quận 10 TPHCM

25/08/2017 04:00 | Lượt xem : 1747


Trà Lộc Tân Cương giao trà Thái Nguyên tận nhà tại quận 10 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Sen Tây Hồ Tận Nhà Tại Quận 9 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Sen Tây Hồ Tận Nhà Tại Quận 9 TPHCM

25/08/2017 03:36 | Lượt xem : 1886


Trà Lộc Tân Cương giao trà sen Tây Hồ tận nhà tại quận 9 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Oolong Tận Nhà Tại Quận 9 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Oolong Tận Nhà Tại Quận 9 TPHCM

24/08/2017 10:06 | Lượt xem : 1716


Trà Lộc Tân Cương giao trà oolong tận nhà tại quận 9 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Lài Thượng Hạng Tận Nhà Tại Quận 9 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Lài Thượng Hạng Tận Nhà Tại Quận 9 TPHCM

24/08/2017 09:47 | Lượt xem : 1383


Trà Lộc Tân Cương giao trà lài thượng hạng tận nhà tại quận 9 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Thái Nguyên Tận Nhà Tại Quận 9 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Thái Nguyên Tận Nhà Tại Quận 9 TPHCM

24/08/2017 09:17 | Lượt xem : 2224


Trà Lộc Tân Cương giao trà Thái Nguyên tận nhà tại quận 9 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Sen Tây Hồ Tận Nhà Tại Quận 8 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Sen Tây Hồ Tận Nhà Tại Quận 8 TPHCM

24/08/2017 08:21 | Lượt xem : 1181


Trà Lộc Tân Cương giao trà sen Tây Hồ tận nhà tại quận 8 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Tận Nhà Tại Quận 8 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Tận Nhà Tại Quận 8 TPHCM

23/08/2017 09:50 | Lượt xem : 1788


Trà Lộc Tân Cương giao trà shan tuyết cổ thụ Tà Xùa tận nhà tại quận 8 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Văn Hóa Thưởng Thức Trà Của Người Việt

Văn Hóa Thưởng Thức Trà Của Người Việt

23/08/2017 07:04 | Lượt xem : 4381


Trà là hình ảnh quen thuộc như cây đa đầu làng, con đò bến sông, trà không thể thiếu trong sinh hoạt, dù đời sống hiện đại có nhiều thức uống nhưng không thể thiếu quán chè xanh bên đường. Văn hóa thưởng thức trà của người Việt trở thành nếp sống văn hóa, đã đi vào lòng dân tộc.
Xem thêm ››

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Oolong Tận Nhà Tại Quận 8 TPHCM

Trà Lộc Tân Cương Giao Trà Oolong Tận Nhà Tại Quận 8 TPHCM

23/08/2017 01:42 | Lượt xem : 1590


Trà Lộc Tân Cương giao trà oolong tận nhà tại quận 8 Tp hcm, và đem lại những phút giây thưởng thức lắng đọng hương vị quê hương, giúp duy trì và giáo dục thế hệ trẻ về Phong cách uống trà của người Việt., một hương vị thân quen gắn bó với đời sống suốt bao đời nay
Xem thêm ››

Hiển thị 1 - 29 / 72 kết quả