icon check Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc giao hàng, gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

icon check Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ công ty Lộc Tân Cương, để liên lạc giao hàng, gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

icon check Thời gian lưu trữ thông tin

01 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

icon check Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Văn phòng Lộc Tân Cương : Số 50 Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

icon check Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi e-mail về loctancuong@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

icon check Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng tuyệt đối

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để công ty chăm sóc khách hàng.